info@doctorabush.com

 
Haya Hulet area, H & M Building, Office Number #509, Addis Ababa, Ethiopia
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 DAYS A WEEK

 
Monday to Saturday 08:30AM – 05:30PM
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Blogs

 
 
 

Blogs

ስቶክ ማርኬት ክፍል - አምስት

ስቶክ ማርኬት ውስጥ እንዴት ይነገዳል?

Share on Facebook
Tweet
በዛሬው መሰናዷችን ደግሞ በስቶክ ማርኬት ውስጥ መሳተፍ የሚችሉት እነማን ናቸው? የሚለውንና በዚህ የግብይት ስርዓት ውስጥ ምን ምን ነገሮችን ማሟላት አለባቸው? የሚለውን ጉዳይ በስፋት የምንመለከተው ይሆናል። ስቶክ ማርኬት የሚለው ቃል "ስቶክ" ከሚለውና "ማርኬት" ከተሰኙት ቃላቶች የተመሰረተ ነው። ስቶክ ማለት ለድርጅቶች የስቶክ ባለቤትነት ማረጋገጫነት የሚሰጥ ሰርትፊኬት ሲሆን ማርኬት ደግሞ ገዥና ሻጭን የሚያገናኝ ቦታ ወይም ሲስተም ነው። ስለዚህ ስቶክ ማርኬት ...
Read more......

ስቶክ ማርኬት ክፍል - አራት

በስቶክ ማርኬት ኢንቨስትመንት ላይ ለመሳተፍ ምን ያስፈልጋል?

Share on Facebook
Tweet
በስቶክ ማርኬት ኢንቨስትመንት ላይ ውጤታማ ለመሆን በሚገባ መዘጋጀት ያስፈልጋል። ከእነዚህ ዝግጅቶች ውስጥ ደግሞ አራት መሰረታዊ ነገሮች ሊኖሩን ያስፈልጋል ማለት ነው። ምክንያቱም ስቶክ ማርኬት እንዲህ በቀላሉ ገንዘብ ኢንቨስት አድርገን በቀላሉ ውጤታማ ልንሆንበት የሚያስችለን የኢንቨስትመንት ዘርፍ አይደለምና። በዚህ የኢንቨስትመንት ዘርፍ በቀላሉ ውጤታማ ልንሆንባቸውና ቀላልም የማይሆንባቸው በርካታ ነገሮች አሉ። ስለዚህ በዚህ የግብይት ስርዓት ውስጥ ውጤታማ ሆኖ ለመገኘት ...
Read more......

ስቶክ ማርኬት ክፍል ሦስት

ሪል ስቴትና ስቶክ ማርኬት

Share on Facebook
Tweet
ዛሬ ደግሞ ስቶክ ማርኬትን በቀላሉ ለመረዳት ያስችለን ዘንድ የሪል ስቴት ኢንቨስትመንትን እንመለከታለን። ምክንያቱም አብዛኞቻችን ሪልስቴትን ስለምናውቀው ነው። ሪልስቴት ሲባል ቤት ወይም ህንፃ ሰርቶ አሊያም ገዝቶ መሸጥ እንዲሁም መሬት ገዝቶ መሸጥ ነው። በአገራችን ደግሞ በጣም የተለመደው መሬትን ገዝቶ መሸጥ ነው። በዚህም በርካቶች ሃብታም መሆን ችለዋል። ስለዚህ ሪልስቴት አንደኛው የሃብት መገንቢያ ኢንቨስትመንት ነው ማለት ነው። ሪልስቴት ከስቶክ ማርኬት ጋር ተቀራራቢ ...
Read more......

ስቶክ ማርኬት ክፍል ሁለት

Share on Facebook
Tweet
  ስቶክ ማርኬት ወይም በሌላ ስያሜው ካፒታል ማርኬት የሚባለው ይህ አዲስ ኢንዱስትሪ የፋይናንስ ዘርፉን በማነቃቃት ረገድ ትልቅ ሚና ይጫወታል። ብዙዎችም በዚህ አዲስ ኢንዱስትሪ ላይ ይሰማራሉ ተብሎ ይጠበቃል። በተለይ በኩባንያ ደረጃ፤ በትልልቅ ሼር ካምፓኒ ደረጃ  የተቋቋሙ ድርጅቶች ነጋዴዎችና በተለያዩ የስራ ዘርፍ ላይ ለመሰማራት እየተዘጋጁ ያሉበት ሁኔታ ነው ያለው። የኢትዮጵያ መንግስት የካፒታል ማርኬትን ለማቋቋምና ለመምራት የሚያስችለውን የህግ የህግ ማዕቀፍ በረቂቅ ...
Read more......

ስቶክ ማርኬት - ክፍል አንድ

ስቶክ ማርኬት በአንድ አገር ኢኮኖሚ ላይ ያለው ዘርፈ ብዙ ፋይዳ

Share on Facebook
Tweet
የአንድን አገር ኢኮኖሚ የምንለካባቸው በርካታ መስፈርቶች ያሉ ሲሆን ከእነዚህ መለኪያዎች ውስጥ በዋናነት የምንመለከተው የአገራዊ ጥቅል የኢኮኖሚ ምርታማነትን (GDP) ነው። በአንድ አገር ስቶክ ማርኬት ባለ ቁጥር የካፒታል ምርታማነት ይጨምራል፤ ብዙ ድርጅቶች ደግሞ ገንዘብ የሚያገኙባቸው አማራጮች ይሰፋሉ ማለት ነው። ከዚህ ቀደም ድርጅቶች ገንዘብ የሚያገኙት ከባንኮች በመበደር ብቻ እንደነበር የሚታወቅ ነው። ነገር ግን ስቶክ ማርኬት ሲመጣ ድርጅቶቹ አክሲዮናቸውንና ኮርፖሬት ...
Read more......

ብርርርር - BRRRR

አስደናቂው የሪል ስቴት ኢንቨስትመንት ስትራቴጂ

Share on Facebook
Tweet
በዛሬው ፕሮግራማችን የምንመለከተው በሪልስቴት ኢንቨስትመንት ላይ ውጤታማ ሊያደርጉን ስለሚችሉ አስደናቂ ስትራቴጂዎች ይሆናል።    እንግዲህ የዘርፉ ምሁራን በሪልስቴት ኢንቨስትመንት ላይ ውጤታማ ሊያደርገን የሚችለውን ይህን አስደናቂ ስትራቴጂ በቀላሉ ልናስታውሰው በምንችለው መልኩ አስቀምጠውታል። ይህም ውጤታማ ስትራቴጂ በአማርኛው "ብርርርር" ሲባል በኢንቨስትመንት ቋንቋ ደግሞ "BRRRR" እየተባለ ይጠራል። በእርግጥም ይህ ስያሜ እኛ ኢትዮጵያዊያን ከምንጠቀመው የገንዘብ ...
Read more......